Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου βάσει των αρ. 4 - παρ. 11 και αρ. 13 – παρ.3,5,7 του καταστατικού του σωματείου, συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του, την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013 και ώρα 18:00 στα γραφεία του ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ Προφήτη Ηλία με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Εκλογή Προέδρου – Γεν.Γραμματέα Συνέλευσης
2. Οικονομικός Απολογισμός
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Διοικητικός Απολογισμός
5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
6. Άλλα θέματα
Σε περίπτωση μη απαρτίας, σύμφωνα με το άρ. 13 – παρ. 6 του καταστατικού συγκαλείται νέα συνέλευση στο ίδιο μέρος, την ίδια ημερομηνία και ώρα 20:00.