ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2020s

 
Γυναικείο πινγκ-πονγκ 2020-21
Νικολαΐδου Χ., Τριανταφύλλου Ε., Τριαντάφυλλος Τ. (εφ.), Μπουτζαρέλη Α., Βασιλείου Π., Παναγοπούλου Β..