ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου, με θητεία από το καλοκαίρι του 2021 έως το καλοκαίρι του 2024:

Πρόεδρος: Αλέξανδρος Παπαχρήστου
Αντιπρόεδρος: Λάμπρος Ψυχογιός
Γεν. Γραμματέας: Κίμων Γκιουλιστάνης
Ταμίας & Έφορος Μπάσκετ: Συνοδινός Χίου
Έφορος Ποδοσφαίρου: Νίκος Τσακουμάγκος
Ειδ. Γραμματέας: Μαρίνα Ψυχογιού
Μέλος: Γιάννης Λεκάκης