ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΦΗΒΩΝ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. -  3ος ΟΜΙΛΟΣ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 3/10/23

Πανελευσινιακός

-

  Προφήτης Ηλίας

.....

Χ.Α.Ν. Νικαίας

-

  Μανδραϊκός

.....

Ακαδημία Ελευσ.

-

  Ο.Κ. Ελευσίνας

.....

Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

  Πήγασος Κορ.

.....

ΡΕΠΟ

:

  Ερμής Πειρ.

 

 

 

 

 

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 10/10/23

Μανδραϊκός

-

  Πανελευσινιακός

.....

Ο.Κ. Ελευσίνας

-

  Χ.Α.Ν. Νικαίας

.....

Πήγασος Κορ.

-

  Ακαδημία Ελευσ.

.....

Προφήτης Ηλίας

-

  Ερμής Πειρ.

.....

ΡΕΠΟ

:

  Φοίνικας Αγ. Σοφ.

 

 

 

 

 

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 17/10/23

Πανελευσινιακός

-

  Ο.Κ. Ελευσίνας

.....

Χ.Α.Ν. Νικαίας

-

  Πήγασος Κορ.

.....

Προφήτης Ηλίας

-

  Μανδραϊκός

.....

Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

  Ερμής Πειρ.

.....

ΡΕΠΟ

:

  Ακαδημία Ελευσ.

 

 

 

 

 

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 24/10/23

Πήγασος Κορ.

-

  Πανελευσινιακός

.....

Ο.Κ. Ελευσίνας

-

  Μανδραϊκός

.....

Ερμής Πειρ.

-

  Ακαδημία Ελευσ.

.....

Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

  Προφήτης Ηλίας

.....

ΡΕΠΟ

:

  Χ.Α.Ν. Νικαίας

 

 

 

 

 

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 31/10/23

Μανδραϊκός

-

  Πήγασος Κορ.

.....

Χ.Α.Ν. Νικαίας

-

  Ερμής Πειρ.

.....

Ακαδημία Ελευσ.

-

  Φοίνικας Αγ. Σοφ.

.....

Προφήτης Ηλίας

-

  Ο.Κ. Ελευσίνας

.....

ΡΕΠΟ

:

  Πανελευσινιακός

 

 

 

 

 

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 7/11/23

Ερμής Πειρ.

-

  Πανελευσινιακός

.....

Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

  Χ.Α.Ν. Νικαίας

.....

Ακαδημία Ελευσ.

-

  Προφήτης Ηλίας

.....

Πήγασος Κορ.

-

  Ο.Κ. Ελευσίνας

.....

ΡΕΠΟ

:

  Μανδραϊκός

 

 

 

 

 

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 14/11/23

Πανελευσινιακός

-

  Φοίνικας Αγ. Σοφ.

.....

Χ.Α.Ν. Νικαίας

-

  Ακαδημία Ελευσ.

.....

Προφήτης Ηλίας

-

  Πήγασος Κορ.

.....

Μανδραϊκός

-

  Ερμής Πειρ.

.....

ΡΕΠΟ

:

  Ο.Κ. Ελευσίνας

 

 

 

 

 

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 21/11/23

Ακαδημία Ελευσ.

-

  Πανελευσινιακός

.....

Χ.Α.Ν. Νικαίας

-

  Προφήτης Ηλίας

.....

Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

  Μανδραϊκός

.....

Ερμής Πειρ.

-

  Ο.Κ. Ελευσίνας

.....

ΡΕΠΟ

:

  Πήγασος Κορ.

 

 

 

 

 

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 28/11/23

Πανελευσινιακός

-

  Χ.Α.Ν. Νικαίας

.....

Πήγασος Κορ.

-

  Ερμής Πειρ.

.....

Μανδραϊκός

-

  Ακαδημία Ελευσ.

.....

Ο.Κ. Ελευσίνας

-

  Φοίνικας Αγ. Σοφ.

.....

ΡΕΠΟ

:

  Προφήτης Ηλίας

 

 

 

 

 

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 5/12/23

Προφήτης Ηλίας

-

  Πανελευσινιακός

.....

Μανδραϊκός

-

  Χ.Α.Ν. Νικαίας

.....

Ο.Κ. Ελευσίνας

-

  Ακαδημία Ελευσ.

.....

Πήγασος Κορ.

-

  Φοίνικας Αγ. Σοφ.

.....

ΡΕΠΟ

:

  Ερμής Πειρ.

 

 

 

 

 

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 12/12/23

Πανελευσινιακός

-

  Μανδραϊκός

.....

Χ.Α.Ν. Νικαίας

-

  Ο.Κ. Ελευσίνας

.....

Ακαδημία Ελευσ.

-

  Πήγασος Κορ.

.....

Ερμής Πειρ.

-

  Προφήτης Ηλίας

.....

ΡΕΠΟ

:

  Φοίνικας Αγ. Σοφ.

 

 

 

 

 

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 19/12/23

Ο.Κ. Ελευσίνας

-

  Πανελευσινιακός

.....

Πήγασος Κορ.

-

  Χ.Α.Ν. Νικαίας

.....

Μανδραϊκός

-

  Προφήτης Ηλίας

.....

Ερμής Πειρ.

-

  Φοίνικας Αγ. Σοφ.

.....

ΡΕΠΟ

:

  Ακαδημία Ελευσ.

 

 

 

 

 

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 9/1/24

Πανελευσινιακός

-

  Πήγασος Κορ.

.....

Μανδραϊκός

-

  Ο.Κ. Ελευσίνας

.....

Ακαδημία Ελευσ.

-

  Ερμής Πειρ.

.....

Προφήτης Ηλίας

-

  Φοίνικας Αγ. Σοφ.

.....

ΡΕΠΟ

:

  Χ.Α.Ν. Νικαίας

 

 

 

 

 

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 16/1/24

Πήγασος Κορ.

-

  Μανδραϊκός

.....

Ερμής Πειρ.

-

  Χ.Α.Ν. Νικαίας

.....

Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

  Ακαδημία Ελευσ.

.....

Ο.Κ. Ελευσίνας

-

  Προφήτης Ηλίας

.....

ΡΕΠΟ

:

  Πανελευσινιακός

 

 

 

 

 

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 23/1/24

Πανελευσινιακός

-

  Ερμής Πειρ.

.....

Χ.Α.Ν. Νικαίας

-

  Φοίνικας Αγ. Σοφ.

.....

Προφήτης Ηλίας

-

  Ακαδημία Ελευσ.

.....

Ο.Κ. Ελευσίνας

-

  Πήγασος Κορ.

.....

ΡΕΠΟ

:

  Μανδραϊκός

 

 

 

 

 

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 30/1/24

Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

  Πανελευσινιακός

.....

Ακαδημία Ελευσ.

-

  Χ.Α.Ν. Νικαίας

.....

Πήγασος Κορ.

-

  Προφήτης Ηλίας

.....

Ερμής Πειρ.

-

  Μανδραϊκός

.....

ΡΕΠΟ

:

  Ο.Κ. Ελευσίνας

 

 

 

 

 

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 6/2/24

Πανελευσινιακός

-

  Ακαδημία Ελευσ.

.....

Προφήτης Ηλίας

-

  Χ.Α.Ν. Νικαίας

.....

Μανδραϊκός

-

  Φοίνικας Αγ. Σοφ.

.....

Ο.Κ. Ελευσίνας

-

  Ερμής Πειρ.

.....

ΡΕΠΟ

:

  Πήγασος Κορ.

 

 

 

 

 

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 13/2/24

Χ.Α.Ν. Νικαίας

-

  Πανελευσινιακός

.....

Ερμής Πειρ.

-

  Πήγασος Κορ.

.....

Ακαδημία Ελευσ.

-

  Μανδραϊκός

.....

Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

  Ο.Κ. Ελευσίνας

.....

ΡΕΠΟ

:

  Προφήτης Ηλίας