Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014

20 ΙΟΥΛΙΟΥ, Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΣ