Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ Γ.Γ.Α. Ο ΟΜΙΛΟΣ

Μια πολύ σημαντική θετική εξέλιξη για το σωματείο μας ήταν η επιτυχής επικαιροποίηση των στοιχείων του στο μητρώο της Γ.Γ.Α. για το έτος 2021. Έτσι ο Όμιλος εξακολουθεί να είναι απολύτως συνεπής στα όσα ορίζει το υπουργείο και θα συνεχίσει να απολαμβάνει τα προνόμια που απορρέουν από την ένταξή του στο μητρώο. Μεγάλης σημασίας είναι και το γεγονός πως και το τμήμα επιτραπέζιας αντισφαίρισης ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία (κάτι που δεν είχε συμβεί κατά την πρώτη εγγραφή μας), κι έτσι και τα τρία τμήματά μας είναι πλέον κανονικά και πλήρως ενταγμένα στο μητρώο.
Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και κάτι ακόμα: Ο σύλλογος μας είναι από τα λίγα σωματεία που έχει ήδη εναρμονίσει το καταστατικό του με τον νέο Νόμο 4726/2020. Η αλλαγή του καταστατικού είναι πλέον υποχρεωτική για όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία, αφού υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη νομοθεσία που ορίζει τον τρόπο λειτουργίας τους. Και παρότι η προθεσμία τελειώνει σε έναν χρόνο, ο Όμιλος προχώρησε ήδη στην αλλαγή ώστε να είναι όσο το δυνατό νωρίτερα σύννομος με τα όσα ορίζονται.