ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΦΗΒΩΝ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. - 3ος ΟΜΙΛΟΣ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 3/10/2023

Πανελευσινιακός

-

  Προφήτης Ηλίας

88-66

Πήγασος Κορ.

-

  Μανδραϊκός

31-77

Ακαδημία Ελευσ.

-

  Ο.Κ. Ελευσίνας

40-72

Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

  Χ.Α.Ν. Νικαίας

0-20 α.α.

ΡΕΠΟ

:

  Ερμής Πειρ.

 

 

 

 

 

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 10/10/2023

Μανδραϊκός

-

  Πανελευσινιακός

50-105

Ο.Κ. Ελευσίνας

-

  Πήγασος Κορ.

66-25

Χ.Α.Ν. Νικαίας

-

  Ακαδημία Ελευσ.

77-38

Ερμής Πειρ.

-

  Φοίνικας Αγ. Σοφ.

94-34

ΡΕΠΟ

:

  Προφήτης Ηλίας

 

 

 

 

 

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 17/10/2023

Πανελευσινιακός

-

  Ο.Κ. Ελευσίνας

95-47

Πήγασος Κορ.

-

  Χ.Α.Ν. Νικαίας

28-68

Ακαδημία Ελευσ.

-

  Ερμής Πειρ.

45-103

Προφήτης Ηλίας

-

  Μανδραϊκός

68-49

ΡΕΠΟ

:

  Φοίνικας Αγ. Σοφ.

 

 

 

 

 

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 24/10/2023

Χ.Α.Ν. Νικαίας

-

  Πανελευσινιακός

64-92

Ερμής Πειρ.

-

  Πήγασος Κορ.

78-39

Ο.Κ. Ελευσίνας

-

  Μανδραϊκός

50-62

Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

  Προφήτης Ηλίας

22-78

ΡΕΠΟ

:

  Ακαδημία Ελευσ.

 

 

 

 

 

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 31/10/2023

Πανελευσινιακός

-

  Ερμής Πειρ.

107-47

Μανδραϊκός

-

  Χ.Α.Ν. Νικαίας

59-77

Ακαδημία Ελευσ.

-

  Φοίνικας Αγ. Σοφ.

70-28

Προφήτης Ηλίας

-

  Ο.Κ. Ελευσίνας

59-48

ΡΕΠΟ

:

  Πήγασος Κορ.

 

 

 

 

 

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 7/11/2023

Χ.Α.Ν. Νικαίας

-

  Ο.Κ. Ελευσίνας

90-54

Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

  Πήγασος Κορ.

24-66

Ακαδημία Ελευσ.

-

  Προφήτης Ηλίας

41-62

Ερμής Πειρ.

-

  Μανδραϊκός

55-73

ΡΕΠΟ

:

  Πανελευσινιακός

 

 

 

 

 

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 14/11/2023

Πανελευσινιακός

-

  Φοίνικας Αγ. Σοφ.

78-45

Πήγασος Κορ.

-

  Ακαδημία Ελευσ.

33-41

Χ.Α.Ν. Νικαίας

-

  Προφήτης Ηλίας

82-76

Ο.Κ. Ελευσίνας

-

  Ερμής Πειρ.

45-52

ΡΕΠΟ

:

  Μανδραϊκός

 

 

 

 

 

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 21/11/2023

Ακαδημία Ελευσ.

-

  Πανελευσινιακός

28-78

Πήγασος Κορ.

-

  Προφήτης Ηλίας

35-75

Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

  Μανδραϊκός

32-71

Χ.Α.Ν. Νικαίας

-

  Ερμής Πειρ.

65-66

ΡΕΠΟ

:

  Ο.Κ. Ελευσίνας

 

 

 

 

 

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 28/11/2023

Πανελευσινιακός

-

  Πήγασος Κορ.

76-34

Προφήτης Ηλίας

-

  Ερμής Πειρ.

66-39

Μανδραϊκός

-

  Ακαδημία Ελευσ.

.....

Ο.Κ. Ελευσίνας

-

  Φοίνικας Αγ. Σοφ.

.....

ΡΕΠΟ

:

  Χ.Α.Ν. Νικαίας

 

 

 

 

 

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 5/12/2023

Προφήτης Ηλίας

-

  Πανελευσινιακός

.....

Μανδραϊκός

-

  Πήγασος Κορ.

.....

Ο.Κ. Ελευσίνας

-

  Ακαδημία Ελευσ.

.....

Χ.Α.Ν. Νικαίας

-

  Φοίνικας Αγ. Σοφ.

.....

ΡΕΠΟ

:

  Ερμής Πειρ.

 

 

 

 

 

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 12/12/2023

Πανελευσινιακός

-

  Μανδραϊκός

.....

Πήγασος Κορ.

-

  Ο.Κ. Ελευσίνας

.....

Ακαδημία Ελευσ.

-

  Χ.Α.Ν. Νικαίας

.....

Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

  Ερμής Πειρ.

.....

ΡΕΠΟ

 

  Προφήτης Ηλίας

 

 

 

 

 

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 19/12/2023

Ο.Κ. Ελευσίνας

-

  Πανελευσινιακός

.....

Χ.Α.Ν. Νικαίας

-

  Πήγασος Κορ.

.....

Ερμής Πειρ.

-

  Ακαδημία Ελευσ.

.....

Μανδραϊκός

-

  Προφήτης Ηλίας

.....

ΡΕΠΟ

:

  Φοίνικας Αγ. Σοφ.

 

 

 

 

 

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 9/1/2024

Πανελευσινιακός

-

  Χ.Α.Ν. Νικαίας

.....

Πήγασος Κορ.

-

  Ερμής Πειρ.

.....

Μανδραϊκός

-

  Ο.Κ. Ελευσίνας

.....

Προφήτης Ηλίας

-

  Φοίνικας Αγ. Σοφ.

.....

ΡΕΠΟ

:

  Ακαδημία Ελευσ.

 

 

 

 

 

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 16/1/2024

Ερμής Πειρ.

-

  Πανελευσινιακός

.....

Χ.Α.Ν. Νικαίας

-

  Μανδραϊκός

.....

Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

  Ακαδημία Ελευσ.

.....

Ο.Κ. Ελευσίνας

-

  Προφήτης Ηλίας

.....

ΡΕΠΟ

:

  Πήγασος Κορ.

 

 

 

 

 

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 23/1/2024

Ο.Κ. Ελευσίνας

-

  Χ.Α.Ν. Νικαίας

.....

Πήγασος Κορ.

-

  Φοίνικας Αγ. Σοφ.

.....

Προφήτης Ηλίας

-

  Ακαδημία Ελευσ.

.....

Μανδραϊκός

-

  Ερμής Πειρ.

.....

ΡΕΠΟ

:

  Πανελευσινιακός

 

 

 

 

 

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 30/1/2024

Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

  Πανελευσινιακός

.....

Ακαδημία Ελευσ.

-

  Πήγασος Κορ.

.....

Προφήτης Ηλίας

-

  Χ.Α.Ν. Νικαίας

.....

Ερμής Πειρ.

-

  Ο.Κ. Ελευσίνας

.....

ΡΕΠΟ

:

  Μανδραϊκός

 

 

 

 

 

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 6/2/2024

Πανελευσινιακός

-

  Ακαδημία Ελευσ.

.....

Προφήτης Ηλίας

-

  Πήγασος Κορ.

.....

Μανδραϊκός

-

  Φοίνικας Αγ. Σοφ.

.....

Χ.Α.Ν. Νικαίας

-

  Ερμής Πειρ.

.....

ΡΕΠΟ

:

  Ο.Κ. Ελευσίνας

 

 

 

 

 

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – 13/2/2024

Πήγασος Κορ.

-

  Πανελευσινιακός

.....

Ερμής Πειρ.

-

  Προφήτης Ηλίας

.....

Ακαδημία Ελευσ.

-

  Μανδραϊκός

.....

Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

  Ο.Κ. Ελευσίνας

.....

ΡΕΠΟ

:

  Χ.Α.Ν. Νικαίας