ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 17-18/3/18
Αστέρας Αγ. Δημ.
-
Τράχωνες
......
Προοδευτική
-
Ηλεκτρούπολη
......
Ακαδημία Νοτ. Πρ.
-
Προφήτης Ηλίας
......
ΡΕΠΟ
:
Αιξωνή





2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 24/3/18
Ηλεκτρούπολη
-
Αστέρας Αγ. Δημ.
......
Προφήτης Ηλίας
-
Προοδευτική
......
Αιξωνή
-
Ακαδημία Νοτ. Πρ.
......
ΡΕΠΟ
:
Τράχωνες





3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 31/3-1/4/18
Αστέρας Αγ. Δημ.
-
Προφήτης Ηλίας
......
Προοοδευτική
-
Αιξωνή
......
Τράχωνες
-
Ηλεκτρούπολη
......
ΡΕΠΟ
:
Ακαδημία Νοτ. Πρ.





4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 14-15/4/18
Αιξωνή
-
Αστέρας Αγ. Δημ.
......
Ακαδημία Νοτ. Πρ.
-
Τράχωνες
......
Προφήτης Ηλίας
-
Ηλεκτρούπολη
......
ΡΕΠΟ
:
Προοδευτική





5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 22-23/4/18
Προοδευτική
-
Ακαδημία Νοτ. Πρ.
......
Τράχωνες
-
Προφήτης Ηλίας
......
Ηλεκτρούπολη
-
Αιξωνή
......
ΡΕΠΟ
:
Αστέρας Αγ. Δημ.





6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 28-29/4/18
Ακαδημία Νοτ. Πρ.
-
Αστέρας Αγ. Δημ.
......
Προοδευτική
-
Τράχωνες
......
Αιξωνή
-
Προφήτης Ηλίας
......
ΡΕΠΟ
:
Ηλεκτρούπολη





7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 5-6/5/18
Αστέρας Αγ. Δημ.
-
Προοδευτική
......
Τράχωνες
-
Αιξωνή
......
Ηλεκτρούπολη
-
Ακαδημία Νοτ. Πρ.
......
ΡΕΠΟ
:
Προφήτης Ηλίας