ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1950s

Η ιδρυτική ομάδα του Ομίλου (1954).
ΠΑΝΩ: Χ. Βουρβαχάκης, Α. Ανδρέου, Β. Γιαννούλης, Γ. Οικονόμου, Κ. Κοιλάκος, Β. Ψιμόπουλος, Μ. Σύρμας
ΚΑΤΩ: Β. Ψυλλάκης, Ν. Κτενάς, Τ. Επιτρόπουλος, Κ. Τσαγκλής, Λ. Κορκίδης

Γιαννούλης-Ψυλλάκης