ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ

                                  Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Πυθαγόρας

-

 Άνω Νεάπολη

3-0

 Προφήτης Ηλίας

-

 Δάφνη Ταμπ.

3-1

 Ειρήνη 2005

-

 Χατζηκυριάκειο

0-4

 Α.Σ. Κωφών

-

 Νέοι Ολυμπιακού Κερ.

3-0

 Δίας Κορ. Β’

-

 Προμηθέας

0-3 α.α.

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

 Ατρόμητος Π. Β’

2-1

 

 

 

 

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Ατρόμητος Π. Β’

-

 Προμηθέας

2-0

 Νέοι Ολυμπιακού Κερ.

-

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

0-3

 Χατζηκυριάκειο

-

 Δίας Κορ. Β’

4-0

 Δάφνη Ταμπ.

-

 Α.Σ. Κωφών

1-2

 Άνω Νεάπολη

-

 Ειρήνη 2005

7-1

 Προφήτης Ηλίας

-

 Πυθαγόρας

3-1

 

 

 

 

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Προμηθέας

-

 Νέοι Ολυμπιακού Κερ.

2-2

 Ατρόμητος Π. Β’

-

 Χατζηκυριάκειο

2-1

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

 Δάφνη Ταμπ.

3-1

 Δίας Κορ. Β’

-

 Άνω Νεάπολη

1-6

 Α.Σ. Κωφών

-

 Προφήτης Ηλίας

2-1

 Πυθαγόρας

-

 Ειρήνη 2005

3-0

 

 

 

 

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Νέοι Ολυμπιακού Κερ.

-

 Χατζηκυριάκειο

0-0

 Δάφνη Ταμπ.

-

 Προμηθέας

3-0

 Άνω Νεάπολη

-

 Ατρόμητος Π. Β’

4-2

 Προφήτης Ηλίας

-

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

4-1

 Ειρήνη 2005

-

 Δίας Κορ. Β’

5-0

 Α.Σ. Κωφών

-

 Πυθαγόρας

5-0

 

 

 

 

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Χατζηκυριάκειο

-

 Δάφνη Ταμπ.

3-1

 Νέοι Ολυμπιακού Κερ.

-

 Άνω Νεάπολη

0-2

 Προμηθέας

-

 Προφήτης Ηλίας

2-5

 Ατρόμητος Π. Β’

-

 Ειρήνη 2005

4-1

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

 Α.Σ. Κωφών

0-6

 Πυθαγόρας

-

 Δίας Κορ. Β’

8-1

 

 

 

 

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Άνω Νεάπολη

-

 Δάφνη Ταμπ.

2-2

 Προφήτης Ηλίας

-

 Χατζηκυριάκειο

0-1

 Ειρήνη 2005

-

 Νέοι Ολυμπιακού Κερ.

1-2

 Α.Σ. Κωφών

-

 Προμηθέας

3-0

 Δίας Κορ. Β’

-

 Ατρόμητος Π. Β’

0-3 α.α.

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

 Πυθαγόρας

1-0

 

 

 

 

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Άνω Νεάπολη

-

 Προφήτης Ηλίας

1-2

 Δάφνη Ταμπ.

-

 Ειρήνη 2005

3-1

 Χατζηκυριάκειο

-

 Α.Σ. Κωφών

0-1

 Νέοι Ολυμπιακού Κερ.

-

 Δίας Κορ. Β’

4-0

 Προμηθέας

-

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

3-2

 Πυθαγόρας

-

 Ατρόμητος Π. Β’

2-1

 

 

 

 

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Ειρήνη 2005

-

 Προφήτης Ηλίας

1-6

 Α.Σ. Κωφών

-

 Άνω Νεάπολη

4-1

 Δίας Κορ. Β’

-

 Δάφνη Ταμπ.

1-3

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

 Χατζηκυριάκειο

1-3

 Ατρόμητος Π. Β’

-

 Νέοι Ολυμπιακού Κερ.

1-1

 Προμηθέας

-

 Πυθαγόρας

1-2

 

 

 

 

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Ειρήνη 2005

-

 Α.Σ. Κωφών

0-9

 Προφήτης Ηλίας

-

 Δίας Κορ. Β’

9-0

 Άνω Νεάπολη

-

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

4-0

 Δάφνη Ταμπ.

-

 Ατρόμητος Π. Β’

3-1

 Χατζηκυριάκειο

-

 Προμηθέας

7-1

 Πυθαγόρας

-

 Νέοι Ολυμπιακού Κερ.

3-1

 

 

 

 

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Δίας Κορ. Β’

-

 Α.Σ. Κωφών

0-6

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

 Ειρήνη 2005

1-0

 Ατρόμητος Π. Β’

-

 Προφήτης Ηλίας

1-3

 Προμηθέας

-

 Άνω Νεάπολη

3-1

 Νέοι Ολυμπιακού Κερ.

-

 Δάφνη Ταμπ.

0-0

 Χατζηκυριάκειο

-

 Πυθαγόρας

1-1

 

 

 

 

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Δάφνη Ταμπ.

-

 Πυθαγόρας

1-2

 Άνω Νεάπολη

-

 Χατζηκυριάκειο

0-3

 Προφήτης Ηλίας

-

 Νέοι Ολυμπιακού Κερ.

4-2

 Ειρήνη 2005

-

 Προμηθέας

2-4

 Α.Σ. Κωφών

-

 Ατρόμητος Π. Β’

5-0

 Δίας Κορ. Β’

-

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

0-4

 

 

 

 

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Άνω Νεάπολη

-

 Πυθαγόρας

1-1

 Δάφνη Ταμπ.

-

 Προφήτης Ηλίας

0-3

 Χατζηκυριάκειο

-

 Ειρήνη 2005

2-0

 Νέοι Ολυμπιακού Κερ.

-

 Α.Σ. Κωφών

0-6

 Προμηθέας

-

 Δίας Κορ. Β’

4-0

 Ατρόμητος Π. Β’

-

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

3-3

 

 

 

 

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 

-

 


 Προμηθέας

-

 Ατρόμητος Π. Β’

1-3

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

 Νέοι Ολυμπιακού Κερ.

2-1

 Δίας Κορ. Β’

-

 Χατζηκυριάκειο

0-2

 Α.Σ. Κωφών

-

 Δάφνη Ταμπ.

6-0

 Ειρήνη 2005

-

 Άνω Νεάπολη

0-1

 Πυθαγόρας

-

 Προφήτης Ηλίας

1-1

 

 

 

 

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Νέοι Ολυμπιακού Κερ.

-

 Προμηθέας

1-1

 Χατζηκυριάκειο

-

 Ατρόμητος Π. Β’

2-2

 Δάφνη Ταμπ.

-

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

3-2

 Άνω Νεάπολη

-

 Δίας Κορ. Β’

1-0

 Προφήτης Ηλίας

-

 Α.Σ. Κωφών

0-2

 Ειρήνη 2005

-

 Πυθαγόρας

0-4

 

 

 

 

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Χατζηκυριάκειο

-

 Νέοι Ολυμπιακού Κερ.

2-0

 Προμηθέας

-

 Δάφνη Ταμπ.

1-4

 Ατρόμητος Π. Β’

-

 Άνω Νεάπολη

0-1

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

 Προφήτης Ηλίας

3-0

 Δίας Κορ. Β’

-

 Ειρήνη 2005

2-1

 Πυθαγόρας

-

 Α.Σ. Κωφών

0-2

 

 

 

 

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Δάφνη Ταμπ.

-

 Χατζηκυριάκειο

1-0

 Άνω Νεάπολη

-

 Νέοι Ολυμπιακού Κερ.

1-1

 Προφήτης Ηλίας

-

 Προμηθέας

1-1

 Ειρήνη 2005

-

 Ατρόμητος Π. Β’

0-1

 Α.Σ. Κωφών

-

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

4-2

 Δίας Κορ. Β’

-

 Πυθαγόρας

0-3

 

 

 

 

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Δάφνη Ταμπ.

-

 Άνω Νεάπολη

2-2

 Χατζηκυριάκειο

-

 Προφήτης Ηλίας

3-2

 Νέοι Ολυμπιακού Κερ.

-

 Ειρήνη 2005

4-3

 Προμηθέας

-

 Α.Σ. Κωφών

0-9

 Ατρόμητος Π. Β’

-

 Δίας Κορ. Β’

5-2

 Πυθαγόρας

-

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

5-2

 

 

 

 

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Προφήτης Ηλίας

-

 Άνω Νεάπολη

3-0

 Ειρήνη 2005

-

 Δάφνη Ταμπ.

2-3

 Α.Σ. Κωφών

-

 Χατζηκυριάκειο

2-1

 Δίας Κορ. Β’

-

 Νέοι Ολυμπιακού Κερ.

1-5

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

 Προμηθέας

1-2

 Ατρόμητος Π. Β’

-

 Πυθαγόρας

0-1

 

 

 

 

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Προφήτης Ηλίας

-

 Ειρήνη 2005

4-0

 Άνω Νεάπολη

-

 Α.Σ. Κωφών

0-3

 Δάφνη Ταμπ.

-

 Δίας Κορ. Β’

5-1

 Χατζηκυριάκειο

-

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

2-1

 Νέοι Ολυμπιακού Κερ.

-

 Ατρόμητος Π. Β’

2-4

 Πυθαγόρας

-

 Προμηθέας

4-0

 

 

 

 

20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Α.Σ. Κωφών

-

 Ειρήνη 2005

9-0

 Δίας Κορ. Β’

-

 Προφήτης Ηλίας

0-4

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

 Άνω Νεάπολη

1-3

 Ατρόμητος Π. Β’

-

 Δάφνη Ταμπ.

2-0

 Προμηθέας

-

 Χατζηκυριάκειο

1-3

 Νέοι Ολυμπιακού Κερ.

-

 Πυθαγόρας

0-2

 

 

 

 

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Α.Σ. Κωφών

-

 Δίας Κορ. Β’

5-0

 Ειρήνη 2005

-

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

0-3

 Προφήτης Ηλίας

-

 Ατρόμητος Π. Β’

0-1

 Άνω Νεάπολη

-

 Προμηθέας

0-0

 Δάφνη Ταμπ.

-

 Νέοι Ολυμπιακού Κερ.

3-1

 Πυθαγόρας

-

 Χατζηκυριάκειο

0-2

 

 

 

 

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Πυθαγόρας

-

 Δάφνη Ταμπ.

.....

 Χατζηκυριάκειο

-

 Άνω Νεάπολη

.....

 Νέοι Ολυμπιακού Κερ.

-

 Προφήτης Ηλίας

.....

 Προμηθέας

-

 Ειρήνη 2005

.....

 Ατρόμητος Π. Β’

-

 Α.Σ. Κωφών

.....

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

 Δίας Κορ. Β’

…..