ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ

 Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Θύελλα Μοσχ.

-

 Σαλαμινομάχοι

0-2

 Νέοι Ευγένειας

-

 Α.Ο.Α.Δ.

0-0

 Αστέρας Νικ.

-

 Χατζηκυριάκειο

2-1

 Προφήτης Ηλίας

-

 Πανφαληρικός

3-0

 Λέοντες Καμ.

-

 Παννεαπολικός

2-0

 Θησέας

-

 Νέοι/Αστέρια Δραπ.

5-0

 

 

 

 

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Νέοι/Αστέρια Δραπ.

-

 Παννεαπολικός

0-4

 Πανφαληρικός

-

 Θησέας

2-5

 Χατζηκυριάκειο

-

 Λέοντες Καμ.

1-2

 Α.Ο.Α.Δ.

-

 Προφήτης Ηλίας

6-0

 Σαλαμινομάχοι

-

 Αστέρας Νικ.

6-1

 Νέοι Ευγένειας

-

 Θύελλα Μοσχ.

0-3

 

 

 

 

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Παννεαπολικός

-

 Πανφαληρικός

5-0

 Νέοι/Αστέρια Δραπ.

-

 Χατζηκυριάκειο

3-2

 Θησέας

-

 Α.Ο.Α.Δ.

0-0

 Λέοντες Καμ.

-

 Σαλαμινομάχοι

0-1

 Προφήτης Ηλίας

-

 Νέοι Ευγένειας

2-5

 Θύελλα Μοσχ.

-

 Αστέρας Νικ.

3-1

 

 

 

 

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Πανφαληρικός

-

 Χατζηκυριάκειο

1-3

 Α.Ο.Α.Δ.

-

 Παννεαπολικός

3-0

 Σαλαμινομάχοι

-

 Νέοι/Αστέρια Δραπ.

4-0

 Νέοι Ευγένειας

-

 Θησέας

1-2

 Αστέρας Νικ.

-

 Λέοντες Καμ.

2-3

 Προφήτης Ηλίας

-

 Θύελλα Μοσχ.

4-1

 

 

 

 

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Χατζηκυριάκειο

-

 Α.Ο.Α.Δ.

0-0

 Πανφαληρικός

-

 Σαλαμινομάχοι

2-3

 Παννεαπολικός

-

 Νέοι Ευγένειας

2-1

 Νέοι/Αστέρια Δραπ.

-

 Αστέρας Νικ.

2-3

 Θησέας

-

 Προφήτης Ηλίας

4-1

 Θύελλα Μοσχ.

-

 Λέοντες Καμ.

2-2

 

 

 

 

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Σαλαμινομάχοι

-

 Α.Ο.Α.Δ.

3-3

 Νέοι Ευγένειας

-

 Χατζηκυριάκειο

0-0

 Αστέρας Νικ.

-

 Πανφαληρικός

2-3

 Προφήτης Ηλίας

-

 Παννεαπολικός

1-1

 Λέοντες Καμ.

-

 Νέοι/Αστέρια Δραπ.

3-0

 Θησέας

-

 Θύελλα Μοσχ.

5-1

 

 

 

 

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Σαλαμινομάχοι

-

 Νέοι Ευγένειας

.....

 Α.Ο.Α.Δ.

-

 Αστέρας Νικ.

.....

 Χατζηκυριάκειο

-

 Προφήτης Ηλίας

.....

 Πανφαληρικός

-

 Λέοντες Καμ.

.....

 Παννεαπολικός

-

 Θησέας

.....

 Θύελλα Μοσχ.

-

 Νέοι/Αστέρια Δραπ.

…..

 

 

 

 

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Αστέρας Νικ.

-

 Νέοι Ευγένειας

.....

 Προφήτης Ηλίας

-

 Σαλαμινομάχοι

.....

 Λέοντες Καμ.

-

 Α.Ο.Α.Δ.

.....

 Θησέας

-

 Χατζηκυριάκειο

.....

 Νέοι/Αστέρια Δραπ.

-

 Πανφαληρικός

.....

 Παννεαπολικός

-

 Θύελλα Μοσχ.

…..

 

 

 

 

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Αστέρας Νικ.

-

 Προφήτης Ηλίας

.....

 Νέοι Ευγένειας

-

 Λέοντες Καμ.

.....

 Σαλαμινομάχοι

-

 Θησέας

.....

 Α.Ο.Α.Δ.

-

 Νέοι/Αστέρια Δραπ.

.....

 Χατζηκυριάκειο

-

 Παννεαπολικός

.....

 Θύελλα Μοσχ.

-

 Πανφαληρικός

.....

 

 

 

 

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Λέοντες Καμ.

-

 Προφήτης Ηλίας

.....

 Θησέας

-

 Αστέρας Νικ.

.....

 Νέοι/Αστέρια Δραπ.

-

 Νέοι Ευγένειας

.....

 Παννεαπολικός

-

 Σαλαμινομάχοι

.....

 Πανφαληρικός

-

 Α.Ο.Α.Δ.

.....

 Χατζηκυριάκειο

-

 Θύελλα Μοσχ.

.....

 

 

 

 

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Α.Ο.Α.Δ.

-

 Θύελλα Μοσχ.

.....

 Σαλαμινομάχοι

-

 Χατζηκυριάκειο

.....

 Νέοι Ευγένειας

-

 Πανφαληρικός

.....

 Αστέρας Νικ.

-

 Παννεαπολικός

.....

 Προφήτης Ηλίας

-

 Νέοι/Αστέρια Δραπ.

.....

 Λέοντες Καμ.

-

 Θησέας

.....

 

 

 

 

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Σαλαμινομάχοι

-

 Θύελλα Μοσχ.

.....

 Α.Ο.Α.Δ.

-

 Νέοι Ευγένειας

.....

 Χατζηκυριάκειο

-

 Αστέρας Νικ.

.....

 Πανφαληρικός

-

 Προφήτης Ηλίας

.....

 Παννεαπολικός

-

 Λέοντες Καμ.

.....

 Νέοι/Αστέρια Δραπ.

-

 Θησέας

…..

 

 

 

 

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Παννεαπολικός

-

 Νέοι/Αστέρια Δραπ.

.....

 Θησέας

-

 Πανφαληρικός

.....

 Λέοντες Καμ.

-

 Χατζηκυριάκειο

.....

 Προφήτης Ηλίας

-

 Α.Ο.Α.Δ.

.....

 Αστέρας Νικ.

-

 Σαλαμινομάχοι

.....

 Θύελλα Μοσχ.

-

 Νέοι Ευγένειας

…..

 

 

 

 

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Πανφαληρικός

-

 Παννεαπολικός

.....

 Χατζηκυριάκειο

-

 Νέοι/Αστέρια Δραπ.

.....

 Α.Ο.Α.Δ.

-

 Θησέας

.....

 Σαλαμινομάχοι

-

 Λέοντες Καμ.

.....

 Νέοι Ευγένειας

-

 Προφήτης Ηλίας

.....

 Αστέρας Νικ.

-

 Θύελλα Μοσχ.

…..

 

 

 

 

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Χατζηκυριάκειο

-

 Πανφαληρικός

.....

 Παννεαπολικός

-

 Α.Ο.Α.Δ.

.....

 Νέοι/Αστέρια Δραπ.

-

 Σαλαμινομάχοι

.....

 Θησέας

-

 Νέοι Ευγένειας

.....

 Λέοντες Καμ.

-

 Αστέρας Νικ.

.....

 Θύελλα Μοσχ.

-

 Προφήτης Ηλίας

…..

 

 

 

 

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Α.Ο.Α.Δ.

-

 Χατζηκυριάκειο

.....

 Σαλαμινομάχοι

-

 Πανφαληρικός

.....

 Νέοι Ευγένειας

-

 Παννεαπολικός

.....

 Αστέρας Νικ.

-

 Νέοι/Αστέρια Δραπ.

.....

 Προφήτης Ηλίας

-

 Θησέας

.....

 Λέοντες Καμ.

-

 Θύελλα Μοσχ.

…..

 

 

 

 

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Α.Ο.Α.Δ.

-

 Σαλαμινομάχοι

.....

 Χατζηκυριάκειο

-

 Νέοι Ευγένειας

.....

 Πανφαληρικός

-

 Αστέρας Νικ.

.....

 Παννεαπολικός

-

 Προφήτης Ηλίας

.....

 Νέοι/Αστέρια Δραπ.

-

 Λέοντες Καμ.

.....

 Θύελλα Μοσχ.

-

 Θησέας

…..

 

 

 

 

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Νέοι Ευγένειας

-

 Σαλαμινομάχοι

.....

 Αστέρας Νικ.

-

 Α.Ο.Α.Δ.

.....

 Προφήτης Ηλίας

-

 Χατζηκυριάκειο

.....

 Λέοντες Καμ.

-

 Πανφαληρικός

.....

 Θησέας

-

 Παννεαπολικός

.....

 Νέοι/Αστέρια Δραπ.

-

 Θύελλα Μοσχ.

…..

 

 

 

 

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Νέοι Ευγένειας

-

 Αστέρας Νικ.

.....

 Σαλαμινομάχοι

-

 Προφήτης Ηλίας

.....

 Α.Ο.Α.Δ.

-

 Λέοντες Καμ.

.....

 Χατζηκυριάκειο

-

 Θησέας

.....

 Πανφαληρικός

-

 Νέοι/Αστέρια Δραπ.

.....

 Θύελλα Μοσχ.

-

 Παννεαπολικός

…..

 

 

 

 

20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Προφήτης Ηλίας

-

 Αστέρας Νικ.

.....

 Λέοντες Καμ.

-

 Νέοι Ευγένειας

.....

 Θησέας

-

 Σαλαμινομάχοι

.....

 Νέοι/Αστέρια Δραπ.

-

 Α.Ο.Α.Δ.

.....

 Παννεαπολικός

-

 Χατζηκυριάκειο

.....

 Πανφαληρικός

-

 Θύελλα Μοσχ.

…..

 

 

 

 

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Προφήτης Ηλίας

-

 Λέοντες Καμ.

.....

 Αστέρας Νικ.

-

 Θησέας

.....

 Νέοι Ευγένειας

-

 Νέοι/Αστέρια Δραπ.

.....

 Σαλαμινομάχοι

-

 Παννεαπολικός

.....

 Α.Ο.Α.Δ.

-

 Πανφαληρικός

.....

 Θύελλα Μοσχ.

-

 Χατζηκυριάκειο

…..

 

 

 

 

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Θύελλα Μοσχ.

-

 Α.Ο.Α.Δ.

.....

 Χατζηκυριάκειο

-

 Σαλαμινομάχοι

.....

 Πανφαληρικός

-

 Νέοι Ευγένειας

.....

 Παννεαπολικός

-

 Αστέρας Νικ.

.....

 Νέοι/Αστέρια Δραπ.

-

 Προφήτης Ηλίας

.....

 Θησέας

-

 Λέοντες Καμ.

…..