ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ

 Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

 Χατζηκυριάκειο

2-2

 Α.Ε. Νίκαια

-

 Ειρήνη 2005

10-1

 Πήγασος Αγ. Διον.

-

 Άνω Νεάπολη

1-0

 Πολυκράτης

-

 Προφήτης Ηλίας

0-1

 Προμηθέας

-

 Δάφνη Ταμπ.

1-5

 ΡΕΠΟ

:

 Α.Σ. Κωφών

 

 

 

 

 

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Δάφνη Ταμπ.

-

 Προφήτης Ηλίας

2-2

 Ειρήνη 2005

-

 Προμηθέας

0-4

 Άνω Νεάπολη

-

 Πολυκράτης

0-0

 Χατζηκυριάκειο

-

 Πήγασος Αγ. Διον.

2-2

 Α.Σ. Κωφών

-

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

1-1

 ΡΕΠΟ

:

 Α.Ε. Νίκαια

 

 

 

 

 

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Προφήτης Ηλίας

-

 Ειρήνη 2005

11-4

 Δάφνη Ταμπ.

-

 Άνω Νεάπολη

0-2

 Πολυκράτης

-

 Χατζηκυριάκειο

1-2

 Α.Ε. Νίκαια

-

 Α.Σ. Κωφών

1-3

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

 Πήγασος Αγ. Διον.

1-0

 ΡΕΠΟ

:

 Προμηθέας

 

 

 

 

 

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Ειρήνη 2005

-

 Άνω Νεάπολη

0-7

 Χατζηκυριάκειο

-

 Δάφνη Ταμπ.

6-1

 Α.Σ. Κωφών

-

 Προμηθέας

5-0

 Πήγασος Αγ. Διον.

-

 Πολυκράτης

2-1

 Α.Ε. Νίκαια

-

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

0-1

 ΡΕΠΟ

:

 Προφήτης Ηλίας

 

 

 

 

 

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Ειρήνη 2005

-

 Χατζηκυριάκειο

1-9

 Προφήτης Ηλίας

-

 Α.Σ. Κωφών

1-2

 Δάφνη Ταμπ.

-

 Πήγασος Αγ. Διον.

1-3

 Προμηθέας

-

 Α.Ε. Νίκαια

3-3

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

 Πολυκράτης

2-0

 ΡΕΠΟ

:

 Άνω Νεάπολη

 

 

 

 

 

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 Α.Σ. Κωφών

-

 Άνω Νεάπολη

2-0

 Πήγασος Αγ. Διον.

-

 Ειρήνη 2005

4-2

 Α.Ε. Νίκαια

-

 Προφήτης Ηλίας

4-0

 Πολυκράτης

-

 Δάφνη Ταμπ.

1-2

 Προμηθέας

-

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

1-2

 ΡΕΠΟ

:

 Χατζηκυριάκειο

 

 

 

 

 

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Χατζηκυριάκειο

-

 Α.Σ. Κωφών

0-1

 Άνω Νεάπολη

-

 Α.Ε. Νίκαια

1-3

 Ειρήνη 2005

-

 Πολυκράτης

0-7

 Προφήτης Ηλίας

-

 Προμηθέας

4-0

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

 Δάφνη Ταμπ.

4-0

 ΡΕΠΟ

:

 Πήγασος Αγ. Διον.

 

 

 

 

 

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Πήγασος Αγ. Διον.

-

 Α.Σ. Κωφών

0-0

 Α.Ε. Νίκαια

-

 Χατζηκυριάκειο

3-1

 Προμηθέας

-

 Άνω Νεάπολη

1-1

 Δάφνη Ταμπ.

-

 Ειρήνη 2005

2-1

 Προφήτης Ηλίας

-

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

0-1

 ΡΕΠΟ

:

 Πολυκράτης

 

 

 

 

 

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Πήγασος Αγ. Διον.

-

 Α.Ε. Νίκαια

1-0

 Α.Σ. Κωφών

-

 Πολυκράτης

4-1

 Χατζηκυριάκειο

-

 Προμηθέας

4-0

 Άνω Νεάπολη

-

 Προφήτης Ηλίας

0-0

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

 Ειρήνη 2005

3-0

 ΡΕΠΟ

:

 Δάφνη Ταμπ.

 

 

 

 

 

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Πολυκράτης

-

 Α.Ε. Νίκαια

1-5

 Προμηθέας

-

 Πήγασος Αγ. Διον.

1-2

 Δάφνη Ταμπ.

-

 Α.Σ. Κωφών

1-4

 Προφήτης Ηλίας

-

 Χατζηκυριάκειο

1-2

 Άνω Νεάπολη

-

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

1-0

 ΡΕΠΟ

:

 Ειρήνη 2005

 

 

 

 

 

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Χατζηκυριάκειο

-

 Άνω Νεάπολη

0-0

 Α.Σ. Κωφών

-

 Ειρήνη 2005

4-0

 Πήγασος Αγ. Διον.

-

 Προφήτης Ηλίας

1-0

 Α.Ε. Νίκαια

-

 Δάφνη Ταμπ.

6-0

 Πολυκράτης

-

 Προμηθέας

4-0

 ΡΕΠΟ

:

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

 

 

 

 

 

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Χατζηκυριάκειο

-

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

.....

 Άνω Νεάπολη

-

 Πήγασος Αγ. Διον.

.....

 Ειρήνη 2005

-

 Α.Ε. Νίκαια

.....

 Προφήτης Ηλίας

-

 Πολυκράτης

.....

 Δάφνη Ταμπ.

-

 Προμηθέας

.....

 ΡΕΠΟ

:

 Α.Σ. Κωφών

 

 

 

 

 

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Προφήτης Ηλίας

-

 Δάφνη Ταμπ.

.....

 Προμηθέας

-

 Ειρήνη 2005

.....

 Πολυκράτης

-

 Άνω Νεάπολη

.....

 Πήγασος Αγ. Διον.

-

 Χατζηκυριάκειο

.....

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

 Α.Σ. Κωφών

.....

 ΡΕΠΟ

:

 Α.Ε. Νίκαια

 

 

 

 

 

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 

-

 

.....

 Ειρήνη 2005

-

 Προφήτης Ηλίας

.....

 Άνω Νεάπολη

-

 Δάφνη Ταμπ.

.....

 Χατζηκυριάκειο

-

 Πολυκράτης

.....

 Α.Σ. Κωφών

-

 Α.Ε. Νίκαια

.....

 Πήγασος Αγ. Διον.

-

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

.....

 ΡΕΠΟ

:

 Προμηθέας

 

 

 

 

 

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Άνω Νεάπολη

-

 Ειρήνη 2005

.....

 Δάφνη Ταμπ.

-

 Χατζηκυριάκειο

.....

 Προμηθέας

-

 Α.Σ. Κωφών

.....

 Πολυκράτης

-

 Πήγασος Αγ. Διον.

.....

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

 Α.Ε. Νίκαια

.....

 ΡΕΠΟ

:

 Προφήτης Ηλίας

 

 

 

 

 

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Χατζηκυριάκειο

-

 Ειρήνη 2005

.....

 Α.Σ. Κωφών

-

 Προφήτης Ηλίας

.....

 Πήγασος Αγ. Διον.

-

 Δάφνη Ταμπ.

.....

 Α.Ε. Νίκαια

-

 Προμηθέας

.....

 Πολυκράτης

-

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

.....

 ΡΕΠΟ

:

 Άνω Νεάπολη

 

 

 

 

 

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Άνω Νεάπολη

-

 Α.Σ. Κωφών

.....

 Ειρήνη 2005

-

 Πήγασος Αγ. Διον.

.....

 Προφήτης Ηλίας

-

 Α.Ε. Νίκαια

.....

 Δάφνη Ταμπ.

-

 Πολυκράτης

.....

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

 Προμηθέας

.....

 ΡΕΠΟ

:

 Χατζηκυριάκειο

 

 

 

 

 

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Α.Σ. Κωφών

-

 Χατζηκυριάκειο

.....

 Α.Ε. Νίκαια

-

 Άνω Νεάπολη

.....

 Πολυκράτης

-

 Ειρήνη 2005

.....

 Προμηθέας

-

 Προφήτης Ηλίας

.....

 Δάφνη Ταμπ.

-

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

.....

 ΡΕΠΟ

:

 Πήγασος Αγ. Διον.

 

 

 

 

 

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Α.Σ. Κωφών

-

 Πήγασος Αγ. Διον.

.....

 Χατζηκυριάκειο

-

 Α.Ε. Νίκαια

.....

 Άνω Νεάπολη

-

 Προμηθέας

.....

 Ειρήνη 2005

-

 Δάφνη Ταμπ.

.....

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

 Προφήτης Ηλίας

.....

 ΡΕΠΟ

:

 Πολυκράτης

 

 

 

 

 

20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Α.Ε. Νίκαια

-

 Πήγασος Αγ. Διον.

.....

 Πολυκράτης

-

 Α.Σ. Κωφών

.....

 Προμηθέας

-

 Χατζηκυριάκειο

.....

 Προφήτης Ηλίας

-

 Άνω Νεάπολη

.....

 Ειρήνη 2005

-

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

.....

 ΡΕΠΟ

:

 Δάφνη Ταμπ.

 

 

 

 

 

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Α.Ε. Νίκαια

-

 Πολυκράτης

.....

 Πήγασος Αγ. Διον.

-

 Προμηθέας

.....

 Α.Σ. Κωφών

-

 Δάφνη Ταμπ.

.....

 Χατζηκυριάκειο

-

 Προφήτης Ηλίας

.....

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.

-

 Άνω Νεάπολη

.....

 ΡΕΠΟ

:

 Ειρήνη 2005

 

 

 

 

 

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -

 Άνω Νεάπολη

-

 Χατζηκυριάκειο

.....

 Ειρήνη 2005

-

 Α.Σ. Κωφών

.....

 Προφήτης Ηλίας

-

 Πήγασος Αγ. Διον.

.....

 Δάφνη Ταμπ.

-

 Α.Ε. Νίκαια

.....

 Προμηθέας

-

 Πολυκράτης

.....

 ΡΕΠΟ

:

 Φοίνικας Αγ. Σοφ.